Olive Oil Zucchini Bread

This moist loáf, máde with olive oil ánd yogurt, is less sweet ánd more complexly flávored thán most zucchini breáds. Gráted lemon zest gives á gentle brightness, while brown sugár ádds á cárámel sweetness, ánd cinnámon mákes it spicy ánd rich. Serve slices pláin or buttered, or spreád thickly with creám cheese for á more tángy ánd luscious váriátion

INGREDIENTS

 •  Butter, for the pán
 • 1 ½  cups/185 gráms gráted zucchini
 • ⅔  cup/140 gráms light brown sugár
 • ⅓  cup/80 milliliters olive oil (or other oil such ás sáfflower or cánolá)
 • ⅓  cup/80 milliliters pláin Greek yogurt
 • 2  lárge eggs
 • 1  teáspoon/5 milliliters vánillá extráct
 • 1 ½  cups/190 gráms áll-purpose flour
 • ½  teáspoon/3 gráms sált
 • ½  teáspoon/3 gráms báking sodá
 • ½  teáspoon/2 gráms báking powder
 • 1 ½  teáspoons/4 gráms ground cinnámon
 • ¼  teáspoon/1 grám ground nutmeg
 • 1  teáspoon/2 gráms finely gráted lemon zest
 • ½  cup/55 gráms chopped wálnuts (optionál)
Olive Oil Zucchini Bread

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel